Le Jardin de Sophie - Wellness - Bed and breakfast - Geraardsbergen

Huisreglement : Lees dit voor maken van een reservatie

Le Jardin de Sophie biedt privé wellnessfacilitieiten aan met mogelijkheid tot overnachtingen. Het doel van de verhuur is om tot het maximale comfort en gebruik te komen van de verhuurde locatie en installaties. Bij aanvang van het arrangement wordt nogmaals op het huisreglement gewezen tijdens een korte rondleiding.

Bij reservatie zal de klant steeds om het volledige verschuldigde bedrag gevraagd worden ter bevestiging van de boeking. Indien de betaling binnen de 3 kalenderdagen niet is uitgevoerd, heeft Le Jardin de Sophie het recht om de afspraak te annuleren.

Overschrijvingen of betalingen dienen te gebeuren op het rekeningnummer
BE07 3631.9766.9266 met vermelding van uw naam, datum van reservatie.

Last minute boekingen zijn geldig bij bewijs van gehele betaling door te sturen via e-mail of WhatsApp.

Consumpties ter plaatse worden om praktische reden samen afgerekend bij vertrek na het verhuur van de locatie. Dit kan cash, via payconiq of via bankcontact app.
Eigen dranken en eigen eten zijn niet toegelaten in het complex. Indien een medewerker een overtreding hierop vaststelt zal Le Jardin de Sophie onmiddellijk een schadevergoeding rekenen van minimum 25€ hetzij na het verlaten van het complex of per corresponderende facturatie een vordering van min 50 €.
Hapjes en tapas zijn te verkrijgen aan schappelijke prijzen. Kleine snacks zijn beschikbaar in sauna complex en dienen nadien afgerekend te worden.

Het saunacomplex is volledig rookvrij. Er is een rookhoekje bij het buitengedeelte in de privétuin van het wellnesscomplex.

Verplicht gebruik van handdoeken in sauna en infrarood cabine.

Het is verboden in het ganse complex: – producten toe te voegen in het zwembad, de spa of de sauna of gebruik van massageolie of dergelijke. In de douches worden enkel eigen producten en zepen toegelaten. Scrubzouten kunnen enkel gebruikt worden in de doucheruimtes.

Het is verboden te eten of drank te nuttigen in spa en sauna. Enkel in de daartoe voorziene ontspanningsruimte en ontbijthoek.

Verplicht gebruik onder het lichaam van droge handdoek of badjas in de relax- en zit ruimte.

Voor het in gebruik nemen van ons wellnesscomplex dient u eerst een uitvoerige douche te nemen.

Badslippers zijn verplicht. Deze worden ter beschikking gesteld.

Ook na elk bezoek aan de sauna, de infrarode cabine of het stoombad dient u eerst een douche te nemen alvorens u in de spa gaat.

Het complex is geenszins een speellocatie. Het is verboden te duiken in de spa of het uitvoeren van balspelen. De klant dient de massagejets in de spa correct te gebruiken en enkel waarvoor zij dienen. Verkeerd gebruik die resulteert in lichamelijke schade of inwendige letsels zijn niet ten laste van Le Jardin de Sophie en kan dus geen schadevergoeding gevorderd worden.
De voorgeprogrammeerde instellingen van de Spa’s verlenen het grootste comfort. Aanpassingen moeten vermeden worden om de ontregeling van de installaties te vermijden.

Op u aangeven zorgen wij voor aanvang van uw verblijf voor het meest optimale comfort.
De Spa’s dienen gebruikt te worden zonder badpak, bikini’s, zwembroeken of andere kledingstukken. Textiel is een huishouden van zeepresten of bacteriën.
Het is verboden om een handdoek mee te nemen in het sanarium waar de luchtvochtigheid tot 80% bedraagt, letsels die brandwonden veroorzaken zijn niet lastend Le Jardin de Sophie

Kinderen tot en met 3 jaar mogen gratis binnen. Kinderen van 4 tot 11 jaar aan verminderd tarief. Kinderen vanaf 12 jaar worden aan het normaal tarief gerekend. Kinderen van 0 tot en met 16 jaar dienen onder toezicht van een volwassen persoon te blijven.

Op het einde van de door u gehuurde periode, dient u zich naar de uitgang te begeven, bij het laattijdig verlaten van het privé-gedeelte, rekenen wij 25 euro per kwartier aan.

Le Jardin de Sophie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen, lichamelijke of materiële schade, verlies van goederen of foutief gebruik in en rond het complex. Dit geldt tevens voor gebeurlijke ongevallen op de parking en toegangswegen tot het complex. Le Jardin de Sophie zal dus nooit in gebreke kunnen worden gesteld . Le Jardin de Sophie zal ook niet verplicht zijn een schadevergoeding te betalen. Le Jardin de Sophie kan evenmin verantwoordelijke gesteld worden voor beschadiging aan persoonlijke goederen van bezoekers of gebruikers inclusief vandalisme, diefstal of onrechtmatig gebruik en verbruik alsmede (on) vrijwillige slagen en verwondingen toegebracht aan derden.

Wanneer er schade werd toegebracht aan de faciliteiten zal Le Jardin de Sophie een schadevergoeding vorderen lastend de gebruiker(s) of de bezoeker(s) welke de schade heeft toegebracht op eenvoudig vertoon van overeenstemmende factuur om het aldus beschadigde of beschadigde onderdeel op kosten van de gebruikers of bezoekers onmiddellijk te doen herstellen mede om de schade zo veel mogelijk te beperken. Wanneer de ruimte gesloten moet worden om deze reden zal de gebruiker of bezoeker een schadevergoeding van 500,00 euro per dag dienen te betalen.

Huisdieren worden niet toegelaten

Annulering : Een reservatie kan kosteloos verplaatst worden wanneer dit schriftelijk (info@lejardindesophie.be) en 48uur voorafgaand van de geplande reservatie gebeurd. Bij laattijdige annulatie d.w.z. korter dan 48uur behoud Le Jardin De Sophie zich het recht u een annulatiekost aan te rekenen. Deze bedraagt maximaal het bedrag van 100% van de totale reservatie . Met doktersattesten en onverwachte omstandigheden worden geen rekening gehouden bij laattijdige annulatie. Bij laattijdige aankomst op de gemaakte afspraak zal het volledige tarief van de behandeling worden aangerekend, doch zal enkel de resterende tijd van de afspraak worden benut.

Er worden geen voorschotten terugbetaald voor annulaties van reservaties door overmacht van welke instantie dan ook of vanwege overheidsinstanties en buiten de wil van Le Jardin de Sophie (bv wegeniswerken, electriciteitspannes vanwege leverancier of netbeheerder, onweer of andere weersomstandigheden, gezondheidsredenen etc..) Het voorschotten van de reservatie blijven behouden en er zal een nieuwe datum voor een volgende reservatie gekozen worden doch zijn beperkt in tijd van min 6 maanden op de eerste reservatie tot max 31 dec van het lopende jaar .

Aanbiedingen, promoties en acties zijn slechts tijdelijk geldig tot vermeldingsdatum en zijn nooit combineerbaar met andere kortingen. Cadeaubonnen zijn geldig tot vermelde datum maar zijn ten uitzonderlijke titel verlengbaar mits voorafgaandelijk akkoord van Le Jardin de Sophie. Cadeaubonnen zijn contant betaalbaar of door overschrijving mits voorlegging van betaalbewijs. Breng dan ook steeds uw cadeaubon mee wanneer u uw boeking via dit middel wenst te betalen.
Cadeaubonnen kunnen gebruikt worden voor de aangekochte waarde.  Le Jardin de Sophie behoudt zich het recht de prijzen van de arrangementen jaarlijks aan te passen. Waarbij de waarde van de cadeaubon geldig blijft voor een periode van 2j met start vanaf de dag van aankoop. 

Vertegenwoordiger van Le Jardin de Sophie heeft het recht om mensen te weigeren omwille van veiligheidsoverwegingen, gezondheidsredenen, dronkenschap of om welke reden dan ook. Zij die het huisreglement niet wensen te respecteren zullen ook geweigerd worden.

Op al onze rechtsverhoudingen is het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen tussen Le Jardin de Sophie en onze klanten is de rechtbank van Oudenaarde bevoegd, tenzij door de wet een andere rechtbank wordt toegewezen.

Wij vragen onze klanten met respect om te gaan in en rondom de gebouwen van Le Jardin de Sophie, onze buren respecteren ook jullie privacy.

Iedereen die een reservatie maakt of kortingsbon/cadeaubon aankoopt bij Le Jardin de Sophie verklaart zich automatisch akkoord met onze huisregels.

Indien u vragen of twijfels heeft bij het inlezen van deze voorwaarden dan kan u ons contacteren ; Le Jardin de Sophie, Groteweg 288a, 9500 Geraardsbergen le.jardin.de.sophie@outlook.com of Sophie 0470 93 20 91, Sven 0494 43 59 52